home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

november 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland januari 2025

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Ideeën uit de interactieve test.

Investeren in groen en water

Algemeen moet men durven investeren in groen en water in het stadscentrum. Iedereen heeft recht op een stukje natuur vlakbij.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Woonruimte en natuur

Het fabrieksterrein zou ik gewoon plat smijten en kleine betaalbare huurwoningen bouwen, zoals flats maar dan naast elkaar i.p.v. op elkaar. (Deel)autostaanplaatsen en (deel)fietsenberging aan de rand en al de rest aanleggen als gemeenschappelijke tuin. Een 'hofke' maken zoals vroeger, klein en fijn voor mensen die het wat alternatiever willen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Start-ups delen een voormalig bedrijfsgebouw; ruimte wordt ook gebruikt voor lokaalmarkt
Het voormalig metaalconstructiebedrijf De Meestere uit Heule (Kortrijk) stopte in 2015 haar activiteiten. Sindsdien wordt het voormalig bedrijfsgebouw gedeeld door een 40-tal start-ups uit uiteenlopende sectoren (o.a. stadsboerderij, interieurarchitect, tuinaannemer...). Samen vormen de bedrijfjes een 'creatieve hub' onder de naam 'Muster'. Het 'Muster-dorp' is opgebouwd uit een 60-tal 40ft containers. Centraal in het voormalig bedrijfsgebouw ligt een polyvalent 'dorpsplein' waar ook privé-events worden toegelaten. Op zaterdagvoormiddag wordt hier een versmarkt georganiseerd (Lokaalmarkt Heule).
Bram B.
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer openbare ruimte voor activiteiten

Er kan een park van gemaakt worden, misschien een parochiezaal, voor gezamenlijke activiteiten (fuiven, tentoonstellingen, workshops)

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Duurzame landbouw

Stoppen met lintbebouwing en over gaan op innovatieve, ecologisch geïnspireerde en duurzame landbouw ipv intensieve landbouw voor export groepeer beter (autostrades/industrie/grote nutsvoorziening)

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuurpunt weg, maw de gronden terug à de landbouw geven en parken onderhouden en openstellen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal