Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

gepland december 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland december 2024

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Willekeurig
Populair
Recent

Ideeën uit de interactieve test.

Openbare ruimte inrichten

Zithoeken zon/schaduw in parkomgeving. Meer openbare toiletten. Rvt in dorpskern.

Idee 3D test
0 1
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuur terug een kans geven

Extra ruimte lijkt me ideaal om de natuur terug een kans te geven te floreren en het evenwicht die we jaren hebben verstoord te herstellen. Ik wens dus ook niets extra te doen met deze ruimte indien de noodzaak er niet is. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Nog meer inzetten op groen, en groenbeleving.

Nog meer inzetten op groen, en groenbeleving. Wij verhuisden onlangs van Leuven (stadsrand) naar Vichte en stellen vast dat ondanks het stedelijke gebied, er veel meer ruimte was voor écht groen (lees: niet té onderhouden). Graag meer écht groen in West-Vlaanderen + oog voor connectie tussen de verschillende stukken groen (bv. fietsroute)

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Parkjes aanleggen

Kleine parkjes creëren en er meteen grote bomen in planten sommige gemeenten in W-VL. Ze zijn o zo bommarm!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor bos

Bepaalde delen van West-Vlaanderen hebben zo goed als geen bos. Meer bos. Meer bos is meer afkoeling, is meer vochtreguleren, is meer natuur , is meer rust, is meer zuurstof is minder fijn stof

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Minder asfalt

Openbare parking niet op asfalt maar op grasdalen, zou ook al een groot verschil maken.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal