Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Digitale toelichting Conceptnota

Bekijk de korte toelichting over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte: we vertellen je meer over de strategische visie en ambities voor West-Vlaanderen in 2040. Je leert meer over de procedure van het Beleidsplan Ruimte en welke stap we momenteel zetten. Daarnaast lichten we de 4 ruimtelijke principes toe en wat ze precies inhouden. Een korte vooruitblik op de publieke raadpleging, waar we in overleg en debat willen gaan met verschillende stakeholders, om de ambities zoals die nu geformuleerd zijn in de ruimtelijke principes af te toetsen: is er draagvlak, zijn er nuances nodig, moet er bijgestuurd worden, of zijn er andere ambities die nu nog niet in de Conceptnota beschreven staan?

Het is duidelijk dat we zuinig met de ruimte moeten omspringen en niet langer moeten verdelen. We zullen de ruimte met elkaar moeten delen.

Deel op facebook