Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ruimte delen

Bedrijventerrein Groenbek in Waregem

Wat houdt je voorbeeld net in?

Op het bedrijventerrein werd tussen de magazijnen en de omliggende woningen een tussenschaal voorzien. Een kantorenstrip waarbij de parking gedeeld wordt met de verschillende kantoorhouders. Dit werd voorzien in een groene omgeving waarin spelelementen en een petanquebaan werden geïntegreerd, hierdoor maken ook de omwonenden gebruik van deze gedeelde ruimte.

Wie is eigenaar van de afbeelding?

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/groenbek-waregem-leiedal

Geef een beetje informatie over jezelf

Ik woon een dorpskern

Ik woon in

West-Vlaanderen
1