Skip to main content
home-page

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

gepland december 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland december 2024

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022. 4 publieksmomenten  De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen. Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over:  •    de gewenste woonomgeving•    het watersysteem•    mogelijke functies in de open ruimte•    hoe en waar we ruimte kunnen delen•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops. Dit deden de 150 Ruimtehelden  Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld. Ideeën via online participatietools  * 15 ideeën om ruimte te delenVia het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën. * 224 suggesties om ruimte en functies te delenOok vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties.  Adviezen en inspraakreacties  De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen. Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers.  Wat wordt hiermee gedaan?  Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak. De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken. Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen.  Bedankt! Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.Bedankt om een reactie of advies in te dienen.Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!                        

Publieksmomenten afgelopen

24-11-2022

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen. Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen.  We dachten samen na over: onze gewenste woonomgeving het watersysteem mogelijke functies in de open ruimte hoe en waar we ruimte kunnen delen duurzame energie en waar we die kunnen produceren Het werden vier boeiende dagen met open en interessante gesprekken. In de voormiddag kwamen er ook 8 klassen (5e, 6e leerjaar / 1e middelbaar) langs om na te denken over hoe we functies kunnen delen.    

Provinciaal Domein op bezoek tijdens één van onze publieksmomenten

09-11-2022

Vincenzo neemt je iedere maand mee naar een plek in onze provincie. Hij ontmoet inspirerende mensen en toont je waar West-Vlaanderen allemaal mee bezig is. Met het beleidsplan 'Ruimte West-Vlaanderen' denkt ons provinciebestuur al na over hoe onze ruimte in te vullen in het jaar 2040. Alle inwoners mogen hierover meedenken en zijn of haar ideeën daarover meegeven, dat kan online via de website of via één van de publieksmomenten. Bron: Focus WTV - https://www.focus-wtv.be/programma/ruimte-west-vlaanderen

Meer nieuws