Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ruimte delen

Betonstop moet vroeger ingaan!

Wat houdt je voorbeeld net in?

Betonstop moet vroeger ingaan: Het is de bedoeling om de betonstop definitief stop te zetten in 2040! Waarom nog zo lang wachten? Vlaanderen is bijna volgebouwd. Er is een tekort aan groen. Dit is genoeg gebleken toen corona toesloeg, de mensen zochten de natuur op met als gevolg een overbevolking op de weinige, groene plaatsen in Vlaanderen. Laat dit een les zijn, laten we ‘nu’ zorgen voor later! Deze maatregel moet herbekeken worden en moet vroeger ingaan! Laten we eerst starten bij de burgers zelf, Gemeente- en Stadsbesturen dienen de burgers te verplichten om hun opritten te ontharden. Een betonstop dicht bij huis! Laten we ons tegelijk focussen op een betere afbakening van de Stadskernen, stop met uitbreidingen maar herbekijk de herinrichting van de Stad. Naast appartementen meer inzetten op co-housingprojecten en daartussen grote, groene, openbare ruimtes voorzien (voorbeeld van Kopenhagen). Laat de Stad een plaats zijn waar de fietser en wandelaar, jong en oud zich goed voelt. Dit heeft tot gevolg dat we de auto dienen te weren uit de stadskernen. Voorzie genoeg ruimte/parking buiten de Stad, zodat we onze auto daar kunnen achter laten en te voet of met openbaar vervoer vlot de Stad kunnen bezoeken. (voorbeelden genoeg bij onze Noorderburen). Daarnaast dient elke Gemeente/Stad te beschikken over een eigen goed onderbouwd natuur- en bomenbeleid.

Geef een beetje informatie over jezelf

Ik woon in een verkavelingswijk

Ik woon in

West-Vlaanderen
2