Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor fietsers en voetgangers en voor de natuur

Wat houdt je idee net in?

Fietser/voetganger als prioritair verplaatingsmiddel doorheen (West-)Vlaanderen. Nu nog vooral 'koning auto': er is een gebrek aan vlotte, veilige, snelle verbindingswegen voor fietsers (en voetgangers). Te vaak nog drukke autowegen kruisen en heel wat omrijden als je bv. met de fiets gaat werken of naar school gaat, zeker tijdens de spitsuren 's morgens en 's avonds. Zowel tussen gemeenten, maar ook binnen gemeenten.
Daarnaast een compleet gebrek aan gedegen natuur in Midden-West-Vlaanderen, het is huilen met de pet op...