Deel op facebook

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor natuur

Zoveel mogelijk plaats geven aan de natuur, want die is de laatste decennia echt in de verdrukking gekomen. Kijk maar naar het bosbestand... Verder leegstand aanpakken: wonen boven winkels in de steden, oude bedrijfsgebouwen renoveren ipv altijd maar meer bedrijventerreinen te bouwen enz. Als we dit nu niet doen, gaan we daar later (of binnen een paar jaar) grote gevolgen van dragen... 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Geen lintbebouwing en waar het kan woonerven maken
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Parkjes aanleggen

Kleine parkjes creëren en er meteen grote bomen in planten sommige gemeenten in W-VL. Ze zijn o zo bommarm!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Multifunctioneel gebruik van ruimte

Alle ruimtes moeten multifunctioneel ingezet worden zodat ze bijna de klok rond gebruikt kunnen worden: scholen (speelplaatsen, parkings, gymzalen, stille ruimtes, refters…), sportzalen, culturele centra, bedrijven…

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Verplicht open ruimte 

Elke gemeente verplicht een hondeloopweide en een minimum aantal hektaren bos en rustgebied

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte open laten

Ruimte open laten - op een gestructureerde manier laten verwilderen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Wat groen en parkeer gelegenheid voor iedereen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer bewoners raadplegen

Het is belangrijk om een goed kader te hebben van wat kan en mag en als er belangrijke ingrepen voorgesteld worden. Het is beter om dan in brede kring de bewoners te raadplegen en niet enkel gewoon een gele affiche van vergunningsvraag uit te hangen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Minder tweede verblijven

De 2e verblijven veel meer beperken in dorpen en gemeenten, deze worden veel te weinig benut en beperken het probleem van het woningtekort. Laat de steden in de hoogte bouwen. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen en veiligheid voorzien

Aanplanten van bomen (bos) waar mogelijk is.

Trage wegen aanleggen en of goedkeuren.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Waterdoorlatende fietspaden
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Analyse van de aangeboden ruimte

De aangeboden ruimte op bedrijventerreinen en ambachtelijke zones preventief, duurzaam analyseren vooraleer deze zomaar wordt aangeboden.
Ook veel overbodige verharde zones op het erf van boerderijen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Kleinere woonruimte

Kleiner her-bouwen en oude gebouwen renoveren als appartementen, maar met voldoende publieke buitenruimte voor het algemeen welzijn.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Spaarbekken om water op te vangen

Een spaarbekken om water op te vangen in de open ruimte met bomen errond zodat vogels zich thuisvoelen. Zo eeen deel van de droogte op te vangen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor natuur

Kuststrook vrijwaren van verdere bebouwing, meer ruimte voor natuur (ook spontane duinenontwikkeling), meer ruimte voor natuurlijke kustbescherming, natuur en familiale landbouw meer verweven, geen grote agroindustriële gebouwen op het platteland -> verhuizen naar industrieterreinen, meer openbaar vervoer...

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ook ruimte voor grote bedrijven

Het is compleet zinsloos om de grote bedrijven te weren voor meerdere kleine bedrijfstereinen. Die vestigen zich dan elders. Het is de economische welvaart wegsturen naar een andere concurentieel gebied.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groen groen groen geen (betonnen) bebouwing meer
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte efficiënter indelen is prima en noodzakelijk

Maar ik denk er niet aan om in te stappen in deelruimtes, gemeenschappelijke tuinen, kleine woningen... Hoe korter de mensen op elkaar wonen, hoe groter de ruzies en frustraties. Bewijzen genoeg hiervan in de steden.  Ik woon ruim en landelijk. Een paradijs in vergelijking met mijn vorige woonst in centrum Kortrijk. Nooit keer ik nog terug.  

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor groen

Als een oude fabriek wordt vervangen: waarom hier niet ook aandacht voor groen (wadi en speeltuigen) ligt visueel naast parking kerk waardoor meer groene buffer kan gemaakt worden  (ook hitte-eiland-effect onder controle). Aandacht voor groene energie?  Aandacht voor zachte weggebruiker en/of openbaar vervoer?

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Verdichten in de kernen met behoud van landelijk karakter
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Auto vrije ruimtes wandelruimtes en veel meer bomen(klimaat)
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuur en erfgoed

Meer aandacht voor natuur en erfgoed

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Minder beton, meer groen

Stop de creatie van extra beton en, daar waar je kan verwijder je het oude beton en laat het plaats ruimen voor aangepaste woonruimten binnen een groene omgeving.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ontharding, hoogbouw en diversiteit

Er is dringend nood aan meer ontharding, bouw in hogere gebouwen, meer geconcentreerd en veel meer aandacht voor diversiteit in natuur.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen