Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen
Investeren in groen en water

Algemeen moet men durven investeren in groen en water in het stadscentrum. Iedereen heeft recht op een stukje natuur vlakbij.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Mooie realisaties kenbaar maken
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer ruimte voor bomen en struiken

In de Kortestraat in Westende is er een mooie vrije 'groene zone' waar enkel auto's op worden geparkeerd! Dat is zo jammer omdat dit een ideale plaats is om een hele hoop boompjes en vooral struiken zoals laurier en conifeer te planten en te laten groeien en bloeien. Zonde van de weggegooide plaats in de natuur omdat er nu enkel gras staat dat veel te vaak veel te kort wordt afgereden. Zo jammer!!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer fiets infrastructuur en natuur

Fietsautostrades, jaagpaden, lange fietspaden nog beter verbinden met elkaar, meer bomen in de straat (inwoners ook belonen voor vergroenen van opritten en meer bomen in de voortuin)

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Herinrichten van landbouw

De fabriek zou volledig moeten verdwijnen uit de dorpskern. In West-Vlaanderen zijn er teveel wegen die landbouwgebied doorkruisen met maar enkel woningen langs die wegen. Veel boederijen worden nu grote villa's zonder enig landbouwnut met bijhorende asfaltwegen. Herinrichten van het landbouw landschap zou veel extra landbouwgebied opleveren. ga weg van die middeleeuwse landbouwkavels.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer ruimte voor natuur

Zoveel mogelijk plaats geven aan de natuur, want die is de laatste decennia echt in de verdrukking gekomen. Kijk maar naar het bosbestand... Verder leegstand aanpakken: wonen boven winkels in de steden, oude bedrijfsgebouwen renoveren ipv altijd maar meer bedrijventerreinen te bouwen enz. Als we dit nu niet doen, gaan we daar later (of binnen een paar jaar) grote gevolgen van dragen... 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Stoppen met lintbebouwing
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Een plek maken met aandacht voor de natuur
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer natuur

Meer natuur voorzien

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ruimte open laten

Ruimte open laten - op een gestructureerde manier laten verwilderen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer parkeergelegenheid

West-Vlamergem ziet er een klein dorp uit, dat net zoals dat van mij quasi onbereikbaar is met het openbaar vervoer, waardoor voldoende parkeerplaats een must is (niet enkel ondergronds, maar ook bovengronds voor voertuigen die de ondergrondse parking niet binnenkunnen of -mogen). Uiteraard met aandacht voor waterinsijpeling, maar dat ik een kwestie van de juiste materiaalkeuze).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Hoogbouw stimuleren

Met de inkomsten van die nieuwe bewoners, randgebieden opkopen om groene zones te stimuleren. Maar alles eerst laten inpassen in een doordacht stedenbouwkundig beleid ipv kris kras te bouwen, zoals nu te veel het geval is.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontharding, hoogbouw en diversiteit

Er is dringend nood aan meer ontharding, bouw in hogere gebouwen, meer geconcentreerd en veel meer aandacht voor diversiteit in natuur.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Focus op fiets en natuur

Meer veilige fietspaden en minder ruimte voor auto's. Meer bomen plaatsen in steden.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer groen voorzien

Groendaken. Stimuleren van hagen ipv schermen en muren rond tuinen. Appartementen ok, maar zorgen dat de mensen buiten kunnen in het groen. En dat de plaatselijke fauna er ook iets aan heeft.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Kunstateliers

Ateliers maken voor kunstenaars en creatieve makers

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Groene samenkomst locaties

Plaats waar mensen kunnen samenkomen met bomen en groen, picknick banken en speeltoestellen. Misschien ook een gezamenlijke bbq-plaats.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ruimte voor groen en faciliteiten in de stad

Er mag/moet groen aanwezig in de stad, maar de kern moet in eerste plaats ervoor zorgen dat zoveel mogelijk faciliteiten kunnen worden geconcentreerd en grotere bouwvolumes (appartementen) nabij mobipunten (openbaar vervoer) worden gerealiseerd, zodat het aantal auto bewegingen beperkt wordt binnen de kern en de rand als groene long met speel- en groenzones in woningclusters, de overgang vormt met de open ruimte.  

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Multifunctioneel gebruik van ruimte

Alle ruimtes moeten multifunctioneel ingezet worden zodat ze bijna de klok rond gebruikt kunnen worden: scholen (speelplaatsen, parkings, gymzalen, stille ruimtes, refters…), sportzalen, culturele centra, bedrijven…

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Openbare ruimte inrichten

Zithoeken zon/schaduw in parkomgeving. Meer openbare toiletten. Rvt in dorpskern.

Idee 3D test
0 1
Log in om te liken
Meer groen op wandelafstand
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer gedeelde ruimte

Waarom elke jeugdbeweging eigen lokalen? Waarom scholen laten leeg staan tijdens vakanties? OC's beschikbaar maken voor lokale bevolking? Die staan ook zeer veel leeg en ongebruikt. Kerken die leeglopen herbestemmen?
Maak meer pluktuinen en volkstuinen ivp parkjes. 
Zet ook meer vuilnisbakken.  Zeer veel frustraties van inwoners over vuil rond bankjes.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer halfopen bebouwing ipv alleenstaande woningen

Laat een mix toe van halfopen bebouwing in de verkaveling van alleenstaande woningen, zo kunnen er woningen worden toegevoegd met een eigen terrein, zonder verkleinen van woonoppervlakte in de bestaande alleenstaande woningen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Groene parkeergelegenheid

De parkeergarage liquideren in de toekomst voor een andere bestemming. Het huidig stuk naast de garage behouden om de groenste gemeente te worden door de laadpalen die er staan zou meer ruimte kunnen besparen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen