Ideeën uit de interactieve test.

Meer onverharde zones

Wat houdt je idee net in?

Het is duidelijk dat er meer onverharde zones nodig zijn en durven kiezen voor open ruimte. Ook de overdekte en verharde ruimtes duurzaam en kritisch bepalen. Nu is veel ruimte overbodig verhard.