home-page
Deel op facebook

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen

Ideeën uit de interactieve test.

Kerngebieden beter afbakenen

Baken 'kerngebieden' beter af met zoveel mogelijk faciliteiten en fusies en waardeer kleinstedelijke gebieden verder op met alle mogelijke functies, zodat niet iedere gemeente alle functies nog moet aanbieden. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Een plek maken met aandacht voor de natuur
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer mogelijkheden voor samenwonen ouders en kinderen. 

Een grote oudere woning toestemming geven om tot gezinswoning plus seniorenwoning om te bouwen.wetgeving rond dit soort samenwoon projecten eenvoudiger maken en wat ruimtelijke ordening betreft schikkelijker zijn. Mogelijkheid van plaatsen woonunits algemeen toelaten.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Veel groene ruimte voor iedereen

Geen open woonbebouwing meer toelaten en verplicht gezamenlijk parkeren opleggen. Iedere woonentiteit een private buitenruimte maar beperkt van oppervlakte zodat er vooral veel groene ruimte is voor iedereen (openbaar of semi-openbaar).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen voorzien voor nu en voor in de toekomst

Meer wilde bloemen op braakliggende terreinen, meer stukjes groen met een paar grote bomen in plaats van hier en daar een klein boompje in een straat. Parkeren naast fietspaden vermijden, overheidsgebouwen zoveel mogelijk met groendaken (noordzijde) en zonnepanelen bekleden, nieuwe appartementsgebouwen verplicht ondergrondse garages, nieuwe verkavelingen verplicht parkgroen laten voorzien, buitengebieden niet meer verkavelen, niet alleen luxeflats maar ook betaalbare bescheiden woningen in de stadskern voorzien

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor fietsers en de natuur

Waar mogelijk paralel met de straat fietspaden leggen, de rest van de plaats zouden beplant met diverse soorten bomen op willekeurige plaatsen voor een natuurlijke omgeving om te fietsen en te wandelen 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Collectieve energievoorzieningen

Eventueel denken aan collectieve energievoorzieningen of bestaande collectieve voorzieningen (zoals verbrandingsovens) hiervoor inzetten door bijvoorbeeld de hitte er van te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Ook het tegengaan van lintbebouwing is een must, want minder duur en openbaar vervoer kan beter afgestemd worden (omdat het minder verspreid moet zijn).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor water, ontharding van grong en natuur

Water dat uit de grond wordt getrokken (bvb op bouwwerven) opvangen of terug in de bodem laten lopen (NIET in de riool). 
Speelplaatsen op scholen bijna volledig ontharden. 
Meer bomen op grote parkeerplaatsen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer co-housing

Ik zou ook sterk inzetten op mogelijkheden tot cohousing in bvb oude boerderij sites of oude fabriekspand en of grote huizen als kangoeroewoningen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen meer bomen en meer bossen.

Oude gebouwen renoveren ipv nieuwbouw te zetten. Of oude gebouwen afbreken en park met bomen aanplanten.
Meeste steden/gemeenten zijn gewoon volgestort met beton en men vergeet het leefbaar te maken door groen/bomen…

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Durf eens zaken af te breken zonder dat er iets nieuws in de plaats komt
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Vrijgekomen ruimte groen invullen

De vrijgekomen ruimte groen invullen met bomen, struiken, speeltuin, hondenloopweide, enzovoort. Ieder appartement MOET een privé staanplaats of garage hebben zodat deze wagens NIET de ganse op de openbare weg staan geparkeerd!!!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Geen uitbreiding van bebouwde ruimte

Waar nu bebouwing is deze ruimtes blijven behouden zonder grote of liefst geen uitbreiding. Met aandacht voor groene oases en mobiliteit voor groot en klein.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor openbaar vervoer

Meer aandacht voor openbaar vervoer in de -ruime- stadskern vb. trams. Geen groene ruimte laten innemen. Geen bomen omhakken (tenzij ziek of dood). Eerder rijhuizen dan appartementen. Auto durven weren uit stadskernen. Veilige fietspaden.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Nieuwe verkavelingen niet meer toelaten 
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Lanschapspark in Duisburg, Duitsland als inspiratiebron

Neem eens een kijkje bij het Lanschapspark in Duisburg, Duitsland! Zeer inspirerende plek hoe ze zijn omgegaan met een zeer grote vervallen zone!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Bufferbekkens met recreatiemogelijkheden
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte efficiënter gebruiken

Kerkhoven organiseren zoals in Italië waarbij ze de kisten in graven steken die op mekaar gestapeld worden in muren. En dan extra groene ruimte rondom.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene dorpskernen

Meer groen en minder auto´s in de dorpskernen 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuurpunt en VLM blijven steunen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer halfopen bebouwing ipv alleenstaande woningen

Laat een mix toe van halfopen bebouwing in de verkaveling van alleenstaande woningen, zo kunnen er woningen worden toegevoegd met een eigen terrein, zonder verkleinen van woonoppervlakte in de bestaande alleenstaande woningen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Hoogbouw stimuleren

Met de inkomsten van die nieuwe bewoners, randgebieden opkopen om groene zones te stimuleren. Maar alles eerst laten inpassen in een doordacht stedenbouwkundig beleid ipv kris kras te bouwen, zoals nu te veel het geval is.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Strengere stedenbouwkundige voorschriften

Strengere stedenbouwkundige voorschriften. Bv: winkels horen thuis in centra, we zien al te vaak winkels leeglopen in de steden en verhuizen naar de rand van de stad (grote mobiliteitsinpact en parkings zijn niet gecentreerd). Openbaar vervoer gratis maken lijkt me ook een goede oplossing om minder grond te moeten verspillen aan parking (vooral in steden) én is milieubewuster. Ontharden wat mag onthard worden en extra aanplantingen voorzien nav klimaatverandering. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Multifunctioneel gebruik van ruimte

Alle ruimtes moeten multifunctioneel ingezet worden zodat ze bijna de klok rond gebruikt kunnen worden: scholen (speelplaatsen, parkings, gymzalen, stille ruimtes, refters…), sportzalen, culturele centra, bedrijven…

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen