Skip to main content
home-page

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen
Ruimte beter benutten
Opdracht naar alle gemeenten/ steden om de ongebruikte/ onfunctionele locaties in kaart brengen. En dan een analyse maken of overleg met verenigingen, bewonersplatform. Aanvullend nagaan of huidige ruimtes meer polyvalent kunnen functioneren en door meerdere gebruikers (zelfs overkoepelend over de gemeente/stadsgrenzen). Willen we ruimte beter benutten dan moet ook af van de kortzichtige en enge gemeentepolitiek. Behoeftenanalyse van de ruimte in elk dorp/gemeente/stad is een eerste vereiste. Vanuit de Provincie moet dit kritisch, duurzaam geanalyseerd worden en suggesties naar de plaatselijke overheid.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Kerngebieden beter afbakenen
Baken 'kerngebieden' beter af met zoveel mogelijk faciliteiten en fusies en waardeer kleinstedelijke gebieden verder op met alle mogelijke functies, zodat niet iedere gemeente alle functies nog moet aanbieden. 
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Subsidies voor co-housing
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Groene samenkomst locaties
Plaats waar mensen kunnen samenkomen met bomen en groen, picknick banken en speeltoestellen. Misschien ook een gezamenlijke bbq-plaats.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Geen grote stukken bouwgrond meer verkopen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Kleinere natuurgebieden
Ontwikkelen van meer kleinere natuurgebieden
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Openbare ruimte inrichten
Zithoeken zon/schaduw in parkomgeving. Meer openbare toiletten. Rvt in dorpskern.
Idee 3D test
0 1
Log in om te liken
Meer focus op water en voorzieningen voor ouderen
Aandacht voor de problematiek van water ... aandacht voor voorzieningen voor ouderen (betaalbare huisvesting om langer zelfstandig te wonen)
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer ruimte voor groen
Meer ruimte voorzien voor bossen en groen en niet enkel voor harde bestemmingen of milieubelastende recreatieve bezigheden. Het principe 'inbreiding' dient voor de kustzone kritisch bekeken te worden.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Buffer waterbekken
Ik vind dat elke gemeente die niet of nauwelijks verbonden is met een stroom (rivier,zee of kanaal) zou moeten voorzien zijn van een bufferbekken. De grootte van dit bekken zou evenredig moeten zijn met het aantal inwoners en bedrijven. Dit zou bepaald moeten worden aan de hand van een verdeelsleutel. Zo kan er regenwater worden opgespaard voor drogere periodes.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ruimte open laten
Ruimte open laten - op een gestructureerde manier laten verwilderen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Centrum van steden autovrij maken
Parkeermogelijkheden buiten het centrum. Centrumstraten niet voor doorgaand verkeer, enkel voethangers en fietsen.
Idee 3D test
0 1
Log in om te liken
Meer groen
Meer groen, bomen, openbare tuintjes
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Braakliggende grond opgebruiken
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Esthetisch
Alles met een esthetische bril bekijken
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Landbouw behouden
1st en vooral moet de landbouw van en in onze gemeente blijven! Mooiere natuur dan landbouwnatuur kun je nergens vinden. Wat is er mooier grazend vee of kunstmatig aangelegde natuur. De keuze is snel gemaakt! En heeft ook nog als voordeel dat we eigen voedselvoorziening hebben. Goed onderhouden wegen met ruime uitwijkstroken zijn wel een must. 
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer groen
Groene omgeving, bomen (bos) voorzien, voorbehouden voor landbouw, opvangnet voor water (vijver)
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer groen op wandelafstand
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer aandacht voor mobiliteit en landbouw
Belangrijke thema's zoals mobiliteit (bvb. de meerwaarde van een autovrij centrum) en landbouw (de vele ruimte die nodig is voor veeteelt) komen niet aan bod.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer groene gemeenschappelijke ruimte voorzien
Speelplein, bos aanplanten, gemeenschappelijke moestuintjes aanleggen, project om verticaal aan landbouw te doen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Natuurpunt weg, maw de gronden terug à de landbouw geven en parken onderhouden en openstellen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer ruimte voor natuur, park en water
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer groene zones
Kwalitatieve groene zone moet bestaan uit kleinere parkjes verspreid doorheen de gemeente en grote groene ruimtes aan de rand om te gaan joggen, wandelen of genieten van de natuur. Bedrijven moeten zich vestigen aan de rand van de gemeente, aan een ringweg. Elke gemeente zou gemotoriseerd verjeer zo veel mogelijk uit zijn centrum moeten weren en een ringweg rondom de dorpskern aanleggen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer buffers om water op te vangen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen