home-page
Deel op facebook
Ontdek het thema

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor natuur

Wat houdt je idee net in?

Kuststrook vrijwaren van verdere bebouwing, meer ruimte voor natuur (ook spontane duinenontwikkeling), meer ruimte voor natuurlijke kustbescherming, natuur en familiale landbouw meer verweven, geen grote agroindustriële gebouwen op het platteland -> verhuizen naar industrieterreinen, meer openbaar vervoer...

Laad eventueel een afbeelding op om je idee kracht bij te zetten