Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ideeën uit de interactieve test.

Leegstand voorkomen en meer ruimte voor natuur

Wat houdt je idee net in?

Leegstaande niet verhuurde woningen extra belasten zodat deze kunnen gerenoveerd en verhuurd worden, idem voor handelspanden en bedrijven. Waar kan aanplanten van groen. Niet overal gras maar ook bomen en struiken waar dieren ook hun plaats hebben.
Ondergrondse parkings zodat er bovengronds plaats is voor groen.