Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte beter benutten

Wat houdt je idee net in?

Opdracht naar alle gemeenten/ steden om de ongebruikte/ onfunctionele locaties in kaart brengen. En dan een analyse maken of overleg met verenigingen, bewonersplatform. Aanvullend nagaan of huidige ruimtes meer polyvalent kunnen functioneren en door meerdere gebruikers (zelfs overkoepelend over de gemeente/stadsgrenzen). Willen we ruimte beter benutten dan moet ook af van de kortzichtige en enge gemeentepolitiek.

Behoeftenanalyse van de ruimte in elk dorp/gemeente/stad is een eerste vereiste. Vanuit de Provincie moet dit kritisch, duurzaam geanalyseerd worden en suggesties naar de plaatselijke overheid.