Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ideeën uit de interactieve test.

Algemene suggesties

Wat houdt je idee net in?

De dokterspraktijk zou ik over de parking bouwen en onder de parking van de supermarkt zou ik een groot wateropvangreservoir maken. Bij overtollig water kan het water daar naartoe. Bij tekort aan water kunnen boeren, … het water komen ophalen. Of de dokterspraktijk beneden onderkelderd met een waterreservoir en boven de praktijk de parking van de supermarkt.

Bestaande huizen gaan opdelen in moderne, hippe kleinere woningen met veel aandacht voor groen (op, rond, naast de huizen). Elke woning krijgt een kleine privé tuin. Deze woningen kunnen dienen voor startende gezinnen, koppels, singels, … In de buurt van het dorp of op de vrijgekomen stukken grond zou ik natuur laten komen met mogelijkheid voor de bewoners om er in te ontspannen. In deze gedeelde stukken natuur kan misschien ook plaats zijn voor wat rustige, afgesloten stukjes natuur (een soort van tuintjes) waarin je even weg kan uit je kleinere huis en rustig enkele uren privé kan zitten in een stukje natuur die niet je eigendom is. De regel hierbij kan zijn: is het plaatsje bezet, dan mag er niemand bij gaan zitten. Nu mis ik op het platteland stukjes natuur waar je even rustig afgezonderd kan zitten. Nu is alles ofwel straat, ofwel landbouwgrond. En kan je er dus enkel gaan wandelen.

In leegstaande panden zou ik een nieuwe woonvorm toepassen. Met woonmodules (slaapkamer met ruimte voor een kleine tafel, van het bed kan overdag een zetel worden gemaakt. Een toilet en eventueel een douche). De andere ruimtes zou ik delen: enkele mooie keukens, enkele livings, een moestuin, een microgolfwand, een groot rek met deelmateriaal, een modern, hip sanitair gedeelte. Dit alles in een modern kleedje. Zo’n woonmodules kunnen in leegstaande winkelpanden, in leegstaande fabrieken, in een grote serre of oranjerie, … Het principe hier is dat iedereen een kamer met toilet privé heeft en dat de rest gedeelde ruimtes zijn. Deze woonvorm kan worden gebruikt door studenten, mensen die alleen wonen en graag meer delen, … Misschien is dit ook een oplossing voor mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben, want dit zou misschien een relatief goedkope woonvorm kunnen zijn, omdat je niet veel eigen ruimte gebruikt. Er kan een conciërge zijn per woonfunctie waarbij iedereen terecht kan.

Graag ook een waaier aan mogelijkheden van deelvervoer, autoloze delen van het dorp en de stad. Eventueel kan het deelvervoer op een website aangevraagd worden. Je typt je punt a en b in, je krijgt telkens mogelijkheden om je te verplaatsen, naargelang welke fietsen, bakfietsen, deelwagens, trein, steps, … vrij zijn. Zo kunnen bestaande parkeerplaatsen misschien op de duur vervangen worden door natuur, stadstuintjes of dorpstuintjes, …

Ik vind het goed dat er in de voorstelling van West-Vlamergem niet te veel aandacht gaat naar appartementen, die worden nu reeds genoeg gebouwd. Ik denk dat andere woonvormen er bij de dorpen en steden aangenamer houden.