Skip to main content
home-page

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen
Subsidies voor co-housing
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ruimte voor natuur
Creatie van ruimte voor water, ruimte voor openbare natuurbeleving, Teruggave van ruimte aan de landbouw op de rand van de woonkernen 
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer aandacht voor groen
Als een oude fabriek wordt vervangen: waarom hier niet ook aandacht voor groen (wadi en speeltuigen) ligt visueel naast parking kerk waardoor meer groene buffer kan gemaakt worden  (ook hitte-eiland-effect onder controle). Aandacht voor groene energie?  Aandacht voor zachte weggebruiker en/of openbaar vervoer?
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Analyse van de aangeboden ruimte
De aangeboden ruimte op bedrijventerreinen en ambachtelijke zones preventief, duurzaam analyseren vooraleer deze zomaar wordt aangeboden.Ook veel overbodige verharde zones op het erf van boerderijen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Groot groengebied
Aanleg van een groot groengebied, behouden voor landbouw maar biodiverser inrichten, ...
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Wateropvang verbeteren
Vrijgekomen ruimte gebruiken om wateropvang te verbeteren, extra vrij toegankelijke speel-natuur.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Groen met ontspanningsruimte
Groen met ontspanningsruimte voor groot en klein (speeltoestellen-bankjes-sporttoestellen-...).
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer groen en natuur
Eventueel bomen aanplanten, een vijver aanleggen en wat picknickbanken zodat iedere bewoner kan genieten van deze nieuwe zone.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer mogelijkheden voor samenwonen ouders en kinderen. 
Een grote oudere woning toestemming geven om tot gezinswoning plus seniorenwoning om te bouwen.wetgeving rond dit soort samenwoon projecten eenvoudiger maken en wat ruimtelijke ordening betreft schikkelijker zijn. Mogelijkheid van plaatsen woonunits algemeen toelaten.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer inzet voor natuur en groen
Inzetten op natuur, groen in combinatie met water (zorgt met de tijd verlaging van de temperatuur) misschien een publieke boomgaard met banken. Een gezellige plek, waar degene die wil er ook kan in werken. Kleine boeren terug de ruimte geven en de boeren stimuleren om waren te verkopen. Rechtstreeks van producent naar verkoper.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Een plek maken met aandacht voor de natuur
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ruimte efficiënter indelen
Zorgen dat de bij elkaar horende functies bij elkaar blijven, zodat de industrie en nijverheid bij elkaar blijven bv. , dat is ook handiger voor transport en degelijke
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Collectieve energievoorzieningen
Eventueel denken aan collectieve energievoorzieningen of bestaande collectieve voorzieningen (zoals verbrandingsovens) hiervoor inzetten door bijvoorbeeld de hitte er van te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Ook het tegengaan van lintbebouwing is een must, want minder duur en openbaar vervoer kan beter afgestemd worden (omdat het minder verspreid moet zijn).
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Groene ontmoetingsplaatsen
Een ontmoetingsplaats met veel groen en eventueel een volkstuintje(brengt ook mensen samen).
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Inzetten op STOP-principe
Inzetten op STOP-principe, inzetten op actieve verplaatsingen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Zowel gebruik als bezit van privéwagen ontmoedigen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer bos aanplanten
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Hoogbouw stimuleren
Met de inkomsten van die nieuwe bewoners, randgebieden opkopen om groene zones te stimuleren. Maar alles eerst laten inpassen in een doordacht stedenbouwkundig beleid ipv kris kras te bouwen, zoals nu te veel het geval is.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer bomen planten
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer open water in publieke ruimte
Open water in de publieke ruimte lijkt me een grote meerwaarde de dag van vandaag. Het is leuk vertoeven, vooral tijdens hittedagen (afkoeling) en het draagt bij tot het aanvullen van waterreserves
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Duurzame landbouw
Landbouwers inzetten en betalen om om te schakelen naar duurzame landbouw en onderhoud groendomein. Ook minder verkavelen van open ruimte.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Meer buffers om water op te vangen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Auto vrije ruimtes wandelruimtes en veel meer bomen(klimaat)
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Lintbebouwing afschaffen en werken met woonzones
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Daken als ontmoetingsplekken en natuur
Platte daken meer inzetten als bruikbare ruimte - ontmoetingsplekken. Andere daken als groendaken inrichten.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen