home-page
Deel op facebook

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen

Ideeën uit de interactieve test.

Losloop plaatsen

Losloopweides, losloopbossen voorzien

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Andere manier van inbreiding

Inbreiding maar dan op een verstandige manier (zoals men het bvb zou gedaan hebben in de derde kwart van de vorige eeuw!)

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Strengere stedenbouwkundige voorschriften

Strengere stedenbouwkundige voorschriften. Bv: winkels horen thuis in centra, we zien al te vaak winkels leeglopen in de steden en verhuizen naar de rand van de stad (grote mobiliteitsinpact en parkings zijn niet gecentreerd). Openbaar vervoer gratis maken lijkt me ook een goede oplossing om minder grond te moeten verspillen aan parking (vooral in steden) én is milieubewuster. Ontharden wat mag onthard worden en extra aanplantingen voorzien nav klimaatverandering. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Algemene suggesties

De dokterspraktijk zou ik over de parking bouwen en onder de parking van de supermarkt zou ik een groot wateropvangreservoir maken. Bij overtollig water kan het water daar naartoe. Bij tekort aan water kunnen boeren, … het water komen ophalen. Of de dokterspraktijk beneden onderkelderd met een waterreservoir en boven de praktijk de parking van de supermarkt.

Bestaande huizen gaan opdelen in moderne, hippe kleinere woningen met veel aandacht voor groen (op, rond, naast de huizen). Elke woning krijgt een kleine privé tuin. Deze woningen kunnen dienen voor startende gezinnen, koppels, singels, … In de buurt van het dorp of op de vrijgekomen stukken grond zou ik natuur laten komen met mogelijkheid voor de bewoners om er in te ontspannen. In deze gedeelde stukken natuur kan misschien ook plaats zijn voor wat rustige, afgesloten stukjes natuur (een soort van tuintjes) waarin je even weg kan uit je kleinere huis en rustig enkele uren privé kan zitten in een stukje natuur die niet je eigendom is. De regel hierbij kan zijn: is het plaatsje bezet, dan mag er niemand bij gaan zitten. Nu mis ik op het platteland stukjes natuur waar je even rustig afgezonderd kan zitten. Nu is alles ofwel straat, ofwel landbouwgrond. En kan je er dus enkel gaan wandelen.

In leegstaande panden zou ik een nieuwe woonvorm toepassen. Met woonmodules (slaapkamer met ruimte voor een kleine tafel, van het bed kan overdag een zetel worden gemaakt. Een toilet en eventueel een douche). De andere ruimtes zou ik delen: enkele mooie keukens, enkele livings, een moestuin, een microgolfwand, een groot rek met deelmateriaal, een modern, hip sanitair gedeelte. Dit alles in een modern kleedje. Zo’n woonmodules kunnen in leegstaande winkelpanden, in leegstaande fabrieken, in een grote serre of oranjerie, … Het principe hier is dat iedereen een kamer met toilet privé heeft en dat de rest gedeelde ruimtes zijn. Deze woonvorm kan worden gebruikt door studenten, mensen die alleen wonen en graag meer delen, … Misschien is dit ook een oplossing voor mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben, want dit zou misschien een relatief goedkope woonvorm kunnen zijn, omdat je niet veel eigen ruimte gebruikt. Er kan een conciërge zijn per woonfunctie waarbij iedereen terecht kan.

Graag ook een waaier aan mogelijkheden van deelvervoer, autoloze delen van het dorp en de stad. Eventueel kan het deelvervoer op een website aangevraagd worden. Je typt je punt a en b in, je krijgt telkens mogelijkheden om je te verplaatsen, naargelang welke fietsen, bakfietsen, deelwagens, trein, steps, … vrij zijn. Zo kunnen bestaande parkeerplaatsen misschien op de duur vervangen worden door natuur, stadstuintjes of dorpstuintjes, …

Ik vind het goed dat er in de voorstelling van West-Vlamergem niet te veel aandacht gaat naar appartementen, die worden nu reeds genoeg gebouwd. Ik denk dat andere woonvormen er bij de dorpen en steden aangenamer houden. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Lintbebouwing afschaffen en werken met woonzones
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Laagbouw appartementen zoveel mogelijk  toelaten  in de hoofdwegen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer bos aanplanten
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

We zullen moeten leren kleiner te leven en meer ruimte te delen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene dorpskernen

Meer groen en minder auto´s in de dorpskernen 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Stadslandbouw met voedsel en grondstoffen voor textiel/kledij
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuureilanden

Sowieso natuureilanden voorzien waar fauna en flora vrij spel krijgt en zo zorgen dat dieren van ene eiland naar andere kunnen. Zoveel mogelijk groen ( zeker bomen) integreren. Geen vrije ruimte meer laten innemen. Hoeveel groot geld er ook mee gemoeid is.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer natuur

Een plaats voorzien waar hemelwater kan infiltreren, de spontane inheemse begroeiing stimuleren en plaatsen voorzien om jongeren te laten spelen in een deel van die natuur.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Inrichten openbare ruimte

Terrein waar mensen kunnen samen komen voor een picknick bvb en ook een plek waar kinderen kunnen skaten en ook kunnen voetballen of andere activiteiten 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Collectieve energievoorzieningen

Eventueel denken aan collectieve energievoorzieningen of bestaande collectieve voorzieningen (zoals verbrandingsovens) hiervoor inzetten door bijvoorbeeld de hitte er van te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Ook het tegengaan van lintbebouwing is een must, want minder duur en openbaar vervoer kan beter afgestemd worden (omdat het minder verspreid moet zijn).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Bufferbekkens met recreatiemogelijkheden
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuur en erfgoed

Meer aandacht voor natuur en erfgoed

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene ruimte voorzien

Groene ruimte voorzien waar buurtbewoners kunnen samenkomen bv picknickplaatsen of waar de buurtbewoners verbindende kleinschalige activiteiten kunnen organiseren.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Leefbaar maken van grote landbouwgebieden

Leefbaar maken van grote aaneengesloten landbouwgebieden is één van de uitdagingen. Nu zijn er te grote landbouwwoestijnen zonder groene stappunten.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Goede ruimtelijke ordening met visie op lange termijn

Veel drastischer te werk gaan, hele gebieden onteigenen ifv een hoger doel bv. hoogspanningsleiding, zonnepaneelparken en de mensen die moeten verhuizen goed vergoeden en zo goede ruimtelijke ordening maken met visie op lange termijn. Inrichting van landschapsparken met een goede verwevenheid tussen wonen, energievoorziening, recreatie en natuur en wie er wil wonen kan bv. gratis of goedkope energie krijgen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Oplossing voor drainering van landbouwgronden

Ook moet een oplossing gezocht worden voor de steeds toenemende drainering van landbouwgronden dewelke :

verhinderen dat het grondwater onder het niveau van de drainage aangevuld wordt zorgt voor extra belasting van de waterafvoer en eigenlijk op die manier overlast in lager gelegen gebieden sneller doet voorkomen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer natuur

Meer bos en natuur in plaats van altijd maar meer en meer bedrijven voor de economie

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor het milieu bij vervoer en bebouwing

Fietsveilige wegen, deelsystemen voor auto's, op diverse plaatsen zone's voor flora en fauna, bestaande gebouwen zoveel als mogelijk renoveren

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Inzetten op STOP-principe

Inzetten op STOP-principe, inzetten op actieve verplaatsingen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Zowel gebruik als bezit van privéwagen ontmoedigen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Spaarbekken om water op te vangen

Een spaarbekken om water op te vangen in de open ruimte met bomen errond zodat vogels zich thuisvoelen. Zo eeen deel van de droogte op te vangen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen