home-page
Deel op facebook

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen

Ideeën uit de interactieve test.

Meer bos aanplanten
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Kleinere woonruimte

Kleiner her-bouwen en oude gebouwen renoveren als appartementen, maar met voldoende publieke buitenruimte voor het algemeen welzijn.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene speelzone

Openbaar maken, groene speelzone, mogelijkheid voor spelende kinderen, kleine speeltoestellen met eventuele bankjes/tafels voor picknick en toekijkende ouders en begeleiders

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Lege krotwoningen afbreken en veel meer ondergronds parkeren. 
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuurpunt weg, maw de gronden terug à de landbouw geven en parken onderhouden en openstellen.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Leegstaande hoeves hergebruiken

In leegstaande hoeves kunnen ook aannemers ondergebracht worden. Dit is een hergebruik van bestaande gebouwen zonder aan de charme van het landschap te raken. 

Idee 3D test
0 1
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Pleinen efficiënter inrichten

Plein inrichten zodat combinatie van meer groen en meer ruimte voor evenementen mogelijk is

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Goede ruimtelijke ordening met visie op lange termijn

Veel drastischer te werk gaan, hele gebieden onteigenen ifv een hoger doel bv. hoogspanningsleiding, zonnepaneelparken en de mensen die moeten verhuizen goed vergoeden en zo goede ruimtelijke ordening maken met visie op lange termijn. Inrichting van landschapsparken met een goede verwevenheid tussen wonen, energievoorziening, recreatie en natuur en wie er wil wonen kan bv. gratis of goedkope energie krijgen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer buffers om water op te vangen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene ruimte voorzien

Groene ruimte voorzien waar buurtbewoners kunnen samenkomen bv picknickplaatsen of waar de buurtbewoners verbindende kleinschalige activiteiten kunnen organiseren.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte teruggeven aan de natuur

Een deel gecontroleerd laten verwilderen, teruggeven aan de natuur om zo terug wat diversiteit in fauna en flora te krijgen. Een ander deel mag speelruimte en wandelruimte worden met ontmoeten en ontstressen als doelstelling.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor het milieu bij vervoer en bebouwing

Fietsveilige wegen, deelsystemen voor auto's, op diverse plaatsen zone's voor flora en fauna, bestaande gebouwen zoveel als mogelijk renoveren

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen en natuur

Eventueel bomen aanplanten, een vijver aanleggen en wat picknickbanken zodat iedere bewoner kan genieten van deze nieuwe zone.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Begeleiding van de provincie voor de gemeente

Provincie West-Vlaanderen moet Ieper actief begeleiden in de ontwikkeling van de spie (incl. militair domein), Ieper moet kunnen groeien om de open ruimte errond te vrijwaren, maar wel op een ruimtebesparende manier. Uit zichzelf zal Ieper noch die bovenlokale functie (om wonen op te vangen) noch gedegen visieontwikkeling voor die specifieke site ten harte nemen. 
Dergelijk type stedenbeleid moet in het actieplan van het beleidsplan ruimte PWV

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groen met ontspanningsruimte

Groen met ontspanningsruimte voor groot en klein (speeltoestellen-bankjes-sporttoestellen-...).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Geen grote stukken bouwgrond meer verkopen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Voedselbossen actief promoten om de korte keten te versterken.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene dorpskernen

Meer groen en minder auto´s in de dorpskernen 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor mobiliteit en landbouw

Belangrijke thema's zoals mobiliteit (bvb. de meerwaarde van een autovrij centrum) en landbouw (de vele ruimte die nodig is voor veeteelt) komen niet aan bod.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Hondenweides

Voldoende grote hondenweides voorzien met snuffelgebied

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Daken als ontmoetingsplekken en natuur

Platte daken meer inzetten als bruikbare ruimte - ontmoetingsplekken. Andere daken als groendaken inrichten.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Infrastructuur herorganiseren

Onteigen 250m rechts en links iedereen naast de Ventilus lijn en geef de werkelijke prijs voor het volledige perceel (geen halve percelen). Bouw Ventilus bovengronds zodat het vlug gaat en het minst kost. Maak tussen de pilonen waterbekkens en plaats er drijvende zonnepanelen op. Op sommige plaatsen kan er een park komen. Zo heb je in 1 klap waterbuffers, 1.5 kerncentrales aan zonnepanelen en wat meer natuur op de goedkoopste manier. Ook onder de wegen kan men waterbekkens aanleggen ipv een buis van 600mm kan je een koker van enkele meters breed en hoog voorzien. Kan je ook doen voor je nutsleidingen, dan hoeft men niet iedere keer de straat open te breken .... Op de (midden) berm en afritten complexen van snelwegen kunnen zonnepanelen komen in het gras. Vervang iedere paal met verlichting door een kleine windmolen type Xant op de snelwegen, .... Laat ontwerpers bij alles wat ze ontwerpen eens nadenken hoe ze aan hetzelfde ontwerp een dubbel/meerder gebruik kunnen geven en dit ook laten uitvoeren, anders geen vergunningen. Zorg dat ieder gebouw dat erbij komt klimaatneutraal is of zelfs positief en verplicht per gebouw minstens 10 bomen aan te planten.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Minder asfalt

Openbare parking niet op asfalt maar op grasdalen, zou ook al een groot verschil maken.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuurpunt en VLM blijven steunen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen