Publieksmomenten

De Provincie West-Vlaanderen is benieuwd naar hoe jij de toekomst van West-Vlaanderen ziet. Hoe zou jij de ruimtelijke uitdagingen aanpakken in jouw rol van bewoner, consument, recreant, landbouwer, bedrijfsleider, fietser, expert,...? Daarom werden er vier publieksmomenten georganiseerd tijdens de publieke raadpleging.

We kwamen langs in jouw regio in oktober en november 2022 met een infomarkt en workshops.  

 • Roeselare op woensdag 19 oktober
 • Kortrijk op woensdag 26 oktober 
 • Brugge op woensdag 9 november
 • Veurne op woensdag 16 november 

Tussen 16u en 20u30 was iedereen doorlopend welkom op de infomarkt. Hier gaven vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen meer uitleg en beantwoordden ze vragen. De infopanelen zijn hier online te bekijken. 

Workshops

We dachten samen na over de rol van de dorpen en steden, over het watergebruik, over het energievraagstuk, over de verschillende functies in de open ruimte en gingen verder in debat over de keuzes in West-Vlamergem.  Per thema hebben we een kort verslag gemaakt met daarin conclusies van de verschillende avondsessies samen.

 • Dorp en stad -->lees het algemeen verslag van deze workshop
  We gingen in gesprek over de ideale woning en plek van deze woning. Waar bevindt deze zich en waarom is deze situatie ideaal? Wat zijn de belangrijkste argumenten om te kiezen voor een plek om te wonen (bereikbaarheid, veilige en duurzame verbindingen, voorzieningen zoals winkel, school, ziekenhuis, hoe ver dan het werk)? Is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen, te wandelen in de buurt waar jouw ideale huis zou staan?
 • Energievraagstuk --> lees het algemeen verslag van deze workshop
  We hebben de ambitie om in 2040 voldoende hernieuwbare energie te produceren. We gaan in gesprek over hoe we dit kunnen realiseren. Hoe sta je tegenover de komst van een grote windturbine in de buurt? Of kunnen we onze energiebehoefte invullen met zonnepanelen alleen? Of rekenen we erop dat alle hernieuwbare energie op zee kan voorzien worden?

 • Water --> lees het algemeen verslag van deze workshop
  Er zijn in West-Vlaanderen heel wat uitdagingen voor het watersysteem: steeds langere periodes van droogte en water tekorten. De Provincie heeft de ambitie om in 2040 een goed functionerend watersysteem te hebben, waarbij regenwater maximaal kan infiltreren. Aan de hand van dilemma’s gaan we in gesprek over thema’s zoals drainage, hergebruiken van regenwater, grondgebruik,…

 • Open ruimte --> lees het algemeen verslag van deze workshop
  In de West-Vlaamse open ruimte komen heel wat functies voor die niet direct een link hebben met landbouw of natuur: woningen, feestzalen, ambachtelijke bedrijven,… Deze zorgen soms voor een druk op de open ruimte én op landbouw en natuur. Aan de hand van cases en stellingen hoorden we hoe jij hierover denkt: vind jij dat een bepaalde functie wél of niet in de open ruimte thuis hoort? En waarom wel of waarom niet?
 • Ruimte delen in West-Vlamergem --> lees het algemeen verslag van deze workshop
  In de 3D-tool over West-Vlamergem wordt aan de hand van een aantal stellingen getoond hoe ruimte kan gedeeld worden. In deze workshop gingen we verder in op het delen van ruimte, en hoe ruimte delen er voor kan zorgen dat we ruimte besparen.

Blijf je graag op de hoogte van alle volgende stappen? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief.