Deel op facebook

Ruimte delen

De ruimte en grond in West-Vlaanderen is eindig. Toch is er alsmaar meer vraag naar ruimte. Daarom willen we inzetten op het delen van ruimte met elkaar.
Ken jij een goed voorbeeld van hoe we ruimte kunnen delen met elkaar? Heb je ideeën over hoe we ruimte kunnen delen om zo ruimte te winnen? Laat het ons weten in dit formulier.

14
3

Deze voorbeelden werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Ruimte delen

Speelweide delen
De speelweide naast de GO! basisschool Ter Elzen in Wijtschate werd door de school volledig ingericht en is na de schooluren of tijdens het weekend en vakanties ook toegankelijk voor buurtbewoners.
Emma D.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Betonstop moet vroeger ingaan!
Betonstop moet vroeger ingaan: Het is de bedoeling om de betonstop definitief stop te zetten in 2040! Waarom nog zo lang wachten? Vlaanderen is bijna volgebouwd. Er is een tekort aan groen. Dit is genoeg gebleken toen corona toesloeg, de mensen zochten de natuur op met als gevolg een overbevolking op de weinige, groene plaatsen in Vlaanderen. Laat dit een les zijn, laten we ‘nu’ zorgen voor later! Deze maatregel moet herbekeken worden en moet vroeger ingaan! Laten we eerst starten bij de burgers zelf, Gemeente- en Stadsbesturen dienen de burgers te verplichten om hun opritten te ontharden. Een betonstop dicht bij huis! Laten we ons tegelijk focussen op een betere afbakening van de Stadskernen, stop met uitbreidingen maar herbekijk de herinrichting van de Stad. Naast appartementen meer inzetten op co-housingprojecten en daartussen grote, groene, openbare ruimtes voorzien (voorbeeld van Kopenhagen). Laat de Stad een plaats zijn waar de fietser en wandelaar, jong en oud zich goed voelt. Dit heeft tot gevolg dat we de auto dienen te weren uit de stadskernen. Voorzie genoeg ruimte/parking buiten de Stad, zodat we onze auto daar kunnen achter laten en te voet of met openbaar vervoer vlot de Stad kunnen bezoeken. (voorbeelden genoeg bij onze Noorderburen). Daarnaast dient elke Gemeente/Stad te beschikken over een eigen goed onderbouwd natuur- en bomenbeleid.
Joke B.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Start-ups delen een voormalig bedrijfsgebouw; ruimte wordt ook gebruikt voor lokaalmarkt
Het voormalig metaalconstructiebedrijf De Meestere uit Heule (Kortrijk) stopte in 2015 haar activiteiten. Sindsdien wordt het voormalig bedrijfsgebouw gedeeld door een 40-tal start-ups uit uiteenlopende sectoren (o.a. stadsboerderij, interieurarchitect, tuinaannemer...). Samen vormen de bedrijfjes een 'creatieve hub' onder de naam 'Muster'. Het 'Muster-dorp' is opgebouwd uit een 60-tal 40ft containers. Centraal in het voormalig bedrijfsgebouw ligt een polyvalent 'dorpsplein' waar ook privé-events worden toegelaten. Op zaterdagvoormiddag wordt hier een versmarkt georganiseerd (Lokaalmarkt Heule).
Bram B.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Diversiteit als gezond recept voor de toekomst
We hebben meer dan ooit nood aan diversiteit in onze steden:
- in woonvormen (niet enkel appartementen maar ook woningen met tuintje, kangoeroewoningen, cohousingprojecten...) zodat we een gezonde mix van generaties krijgen/behouden in onze binnensteden. Dit als tegengif voor de vergrijzing van de stadskernen, jonge gezinnen die er geen betaalbare woonst meer vinden en dus naar de randgemeenten trekken, maar wel lange files omdat de scholen nog steeds in de steden zijn.
- groen in de stad zoveel mogelijk behouden, want deze waardevolle groene eilanden geven letterlijk en figuurlijk zuurstof, zorgen voor meer mentaal welzijn, filteren fijnstof uit de lucht...

Diversiteit in woonvormen, generaties (verschillende leeftijden door elkaar laten leven/wonen), groen verweven in de stad... zorgt voor meer (mentaal) welzijn, meer begrip voor mekaar, minder eenzijdigheid en minder eentonigheid, meer kleur in de samenleving, meer gezondheid, meer duurzaamheid.
Katlijn D.
0 2
Log in om te liken

Ruimte delen

Gedeelde BBQ plaats
Iets dat ik al vaak in het buitenland gezien heb maar hier bij ons weinig zie is een overdekte BBQ plek op een plek in de natuur. Deze kun je dan vooraf reserveren. Als steeds meer mensen kleiner gaan wonen wordt het moeilijk om een grote groep thuis te ontvangen. In Singapore zijn er zelfs BBQ ruimte beschikbaar bovenop de flatgebouwen. Mensen die in die flats wonen kunnen dan op het dak met een soms prachtig verzicht een BBQ feestje geven.
Klaas V.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Turnzaal van school delen met turnclub
De turnzaal van de middelbare school Immaculata De Panne wordt na de schooluren gebruikt door turnclub de Zeestern om te oefenen en één maal per jaar een voorstelling op te voeren.
Emma D.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Agrotopia
Op het dak van een loods van de veiling in Roeselare werd een serre gebouwd. Hierdoor wordt ruimte gewonnen én zit de productie van groenten dicht bij de veiling.
Evelyne V.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Maak van Ventilus iets positiefs
Hoe we het draaien of keren de aansluiting moet er komen en hoe sneller, hoe goedkoper. Onteigen iedereen 250 rechts en links van het trace, het volledige perceel aan een correcte marktprijs. Bouw Ventilus bovengronds en graaf waterbekkens in de vrijgekomen strook van 500m. Waterschaarste + overstromingen gedeeltelijk opgelost. Waar heuvels zijn kan bos/park aangelegd worden, win voor de natuur. In het waterbekken kan het vol gelegd worden met drijvende zonnepanelen is ongeveer 90MW per kilometer waterbekken. In die zone kunnen ook (kleinere) windmolens geplaatst worden. Het waterbekken kan ook gebruikt worden als airco/warmtenet voor omliggende gemeenten. Kortom, gebruik de oppervlakte dubbel of meer.
Karel C.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Bedrijventerrein Groenbek in Waregem
Op het bedrijventerrein werd tussen de magazijnen en de omliggende woningen een tussenschaal voorzien. Een kantorenstrip waarbij de parking gedeeld wordt met de verschillende kantoorhouders. Dit werd voorzien in een groene omgeving waarin spelelementen en een petanquebaan werden geïntegreerd, hierdoor maken ook de omwonenden gebruik van deze gedeelde ruimte.
Emma D.
0 1
Log in om te liken

Ruimte delen

Speelplaats wordt ook gebruikt door jeugdbeweging, kinderopvang, ...
De speelplaats van de Sint-Paulusschool in Kortrijk wordt na de schooluren en tijdens de vakanties opengesteld voor andere gebruikers. Elke zaterdag komt de lokale scoutsgroep op de speelplaats spelen, daarnaast organiseren een aantal ouders tijdens de vakantie een gedeelde kinderopvang en kan de speelplaats zelfs afgehuurd worden voor verjaardagsfeestjes.
Emma D.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Verdichten, vergroenen, verduurzamen.
In dit project worden meerdere functies gecombineerd, onderaan een commerciële plint (winkels), er boven kantoorruimte, collectieve ruimte, woonruimte, collectieve ruimte, woonruimte en ten slotte bovenaan een panorama skybar. Verder worden er diverse biotopen aangelegd op de platte daken wat automatisch zorgt voor biodiversiteit op de daktuinen. De daktuinen nemen hemelwater op en houden dit vast, wat de waterhuishouding ten goede komt.
Thomas P.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

School en wonen - Molenveld Brasschaat
Een renovatie van de gemeentelijke basisschool Gibo Mariaburg van de gemeente Brasschaat drong zich op. De noodzakelijke renovatiewerken zouden heel duur uitvallen, waardoor er aan nieuwbouw werd gedacht.
De school werd afgebroken en de beperkte ruimte werd gebruikt om een antwoord te geven aan heel wat ruimtevragen.
Het resultaat is een nieuwe kleuter- en lagere school, crèche en kinderopvang in combinatie met 26 duplex-woningen.
Door de verschillende ruimtevragen te combineren werd het geheel voor alle partijen betaalbaar.
De speelplaats van de lagere school is publiek toegankelijk buiten de schooluren.
Evi L.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Verweven van functies, duurzaamheid, ecologie, natuurlijke koeling door ventilatie waterpartijen.
MVRDV is begonnen met de bouw van Shenzhen Terraces, een project voor gemengd gebruik dat de kern vormt van de bloeiende universiteitswijk in het Longgang-district van Shenzhen. Het project bestaat uit een stapel toegankelijke borden met daarin het programma van de gebouwen, waarbij alle communicatie plaatsvindt op de schaduwrijke terrassen om het openbare leven te maximaliseren. Ontworpen met duurzaamheid als focus, mengen de groene buitenruimtes van het project zich met een breed scala aan activiteiten - waaronder een theater, een bibliotheek, een museum, een conferentiecentrum en winkels - om van de site een hub te maken voor ontmoeting, leren, vrije tijd, cultuur en ontspanning. De gestapelde horizontale terrassen vormen een waardevol contrast met de hoge torens rondom, maar ze vervullen ook een ecologische functie: overstekken zorgen voor schaduw en de ronde vorm bevordert de windstroming en natuurlijke ventilatie. De overvloed aan groen, voetpaden en waterpartijen maken het project een van de duurzamere in Shenzhen. (Door Naser Nader Ibrahim)
Thomas P.
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

De tuin van het provinciehuis als buurtpark
De tuin van het provinciehuis Boeverbos is voor iedereen toegankelijk.
De buurt mag de tuin vrij gebruiken en verschillende picknickbanken nodigen uit tot gezellig picknicken in het groen.
Evi L.
0 0
Log in om te liken