Deel op facebook

Ideeën uit de interactieve test.

In de 3D test kon je aan de hand van 5 stellingen uitzoeken hoe we ruimte in het fictieve dorp West-Vlamergem kunnen winnen. Je zag meteen de gevolgen van de keuzes die je maakte. Je kon ook ideeën geven over hoe we ruimte kunnen delen.

224
3

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen

Ideeën uit de interactieve test.

Geen nieuwe woontorens aan de kust

Het bouwen aan de kust moet stoppen en zeker de woontorens. Wat gaat er met 50 jaar met deze gebouwen gebeuren. Ze zullen leegstaan en een doorn in het oog van de bewoners en eigenaars zijn.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor groen

Als een oude fabriek wordt vervangen: waarom hier niet ook aandacht voor groen (wadi en speeltuigen) ligt visueel naast parking kerk waardoor meer groene buffer kan gemaakt worden  (ook hitte-eiland-effect onder controle). Aandacht voor groene energie?  Aandacht voor zachte weggebruiker en/of openbaar vervoer?

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groot groengebied

Aanleg van een groot groengebied, behouden voor landbouw maar biodiverser inrichten, ...

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuur en erfgoed

Meer aandacht voor natuur en erfgoed

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Bebouwing

We moeten af van de overige alleenstaande villa's of lintbebouwing

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer bos aanplanten
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruime nieuwbouwwoningen en ruimte voor natuur

Kleinere woningen zijn niet altijd een optie. Veel gezinnen hebben net behoefte aan een ruimere woning. De huidige nieuwbouw gezinswoningen zijn gewoon altijd iets te klein. Zeer grote oude villa's kunnen wel plaatsmaken voor ruime nieuwbouwwoningen. Behoud van de niet bebouwde ruimte is belangrijk. Bomen zetten langs landbouwgrond. Recreatie langs waterbekkens. Parkeerplaatsen ontharden met grasdallen.  

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Wat groen en parkeer gelegenheid voor iedereen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen meer bomen en meer bossen.

Oude gebouwen renoveren ipv nieuwbouw te zetten. Of oude gebouwen afbreken en park met bomen aanplanten.
Meeste steden/gemeenten zijn gewoon volgestort met beton en men vergeet het leefbaar te maken door groen/bomen…

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Stadslandbouw met voedsel en grondstoffen voor textiel/kledij
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Algemene suggesties

De dokterspraktijk zou ik over de parking bouwen en onder de parking van de supermarkt zou ik een groot wateropvangreservoir maken. Bij overtollig water kan het water daar naartoe. Bij tekort aan water kunnen boeren, … het water komen ophalen. Of de dokterspraktijk beneden onderkelderd met een waterreservoir en boven de praktijk de parking van de supermarkt.

Bestaande huizen gaan opdelen in moderne, hippe kleinere woningen met veel aandacht voor groen (op, rond, naast de huizen). Elke woning krijgt een kleine privé tuin. Deze woningen kunnen dienen voor startende gezinnen, koppels, singels, … In de buurt van het dorp of op de vrijgekomen stukken grond zou ik natuur laten komen met mogelijkheid voor de bewoners om er in te ontspannen. In deze gedeelde stukken natuur kan misschien ook plaats zijn voor wat rustige, afgesloten stukjes natuur (een soort van tuintjes) waarin je even weg kan uit je kleinere huis en rustig enkele uren privé kan zitten in een stukje natuur die niet je eigendom is. De regel hierbij kan zijn: is het plaatsje bezet, dan mag er niemand bij gaan zitten. Nu mis ik op het platteland stukjes natuur waar je even rustig afgezonderd kan zitten. Nu is alles ofwel straat, ofwel landbouwgrond. En kan je er dus enkel gaan wandelen.

In leegstaande panden zou ik een nieuwe woonvorm toepassen. Met woonmodules (slaapkamer met ruimte voor een kleine tafel, van het bed kan overdag een zetel worden gemaakt. Een toilet en eventueel een douche). De andere ruimtes zou ik delen: enkele mooie keukens, enkele livings, een moestuin, een microgolfwand, een groot rek met deelmateriaal, een modern, hip sanitair gedeelte. Dit alles in een modern kleedje. Zo’n woonmodules kunnen in leegstaande winkelpanden, in leegstaande fabrieken, in een grote serre of oranjerie, … Het principe hier is dat iedereen een kamer met toilet privé heeft en dat de rest gedeelde ruimtes zijn. Deze woonvorm kan worden gebruikt door studenten, mensen die alleen wonen en graag meer delen, … Misschien is dit ook een oplossing voor mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben, want dit zou misschien een relatief goedkope woonvorm kunnen zijn, omdat je niet veel eigen ruimte gebruikt. Er kan een conciërge zijn per woonfunctie waarbij iedereen terecht kan.

Graag ook een waaier aan mogelijkheden van deelvervoer, autoloze delen van het dorp en de stad. Eventueel kan het deelvervoer op een website aangevraagd worden. Je typt je punt a en b in, je krijgt telkens mogelijkheden om je te verplaatsen, naargelang welke fietsen, bakfietsen, deelwagens, trein, steps, … vrij zijn. Zo kunnen bestaande parkeerplaatsen misschien op de duur vervangen worden door natuur, stadstuintjes of dorpstuintjes, …

Ik vind het goed dat er in de voorstelling van West-Vlamergem niet te veel aandacht gaat naar appartementen, die worden nu reeds genoeg gebouwd. Ik denk dat andere woonvormen er bij de dorpen en steden aangenamer houden. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor fietsers en de natuur

Waar mogelijk paralel met de straat fietspaden leggen, de rest van de plaats zouden beplant met diverse soorten bomen op willekeurige plaatsen voor een natuurlijke omgeving om te fietsen en te wandelen 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

We zullen moeten leren kleiner te leven en meer ruimte te delen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer parkeergelegenheid

West-Vlamergem ziet er een klein dorp uit, dat net zoals dat van mij quasi onbereikbaar is met het openbaar vervoer, waardoor voldoende parkeerplaats een must is (niet enkel ondergronds, maar ook bovengronds voor voertuigen die de ondergrondse parking niet binnenkunnen of -mogen). Uiteraard met aandacht voor waterinsijpeling, maar dat ik een kwestie van de juiste materiaalkeuze).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer co-housing

Ik zou ook sterk inzetten op mogelijkheden tot cohousing in bvb oude boerderij sites of oude fabriekspand en of grote huizen als kangoeroewoningen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Op allerlei plaatsen ontharden en vergroenen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Infrastructuur herorganiseren

Onteigen 250m rechts en links iedereen naast de Ventilus lijn en geef de werkelijke prijs voor het volledige perceel (geen halve percelen). Bouw Ventilus bovengronds zodat het vlug gaat en het minst kost. Maak tussen de pilonen waterbekkens en plaats er drijvende zonnepanelen op. Op sommige plaatsen kan er een park komen. Zo heb je in 1 klap waterbuffers, 1.5 kerncentrales aan zonnepanelen en wat meer natuur op de goedkoopste manier. Ook onder de wegen kan men waterbekkens aanleggen ipv een buis van 600mm kan je een koker van enkele meters breed en hoog voorzien. Kan je ook doen voor je nutsleidingen, dan hoeft men niet iedere keer de straat open te breken .... Op de (midden) berm en afritten complexen van snelwegen kunnen zonnepanelen komen in het gras. Vervang iedere paal met verlichting door een kleine windmolen type Xant op de snelwegen, .... Laat ontwerpers bij alles wat ze ontwerpen eens nadenken hoe ze aan hetzelfde ontwerp een dubbel/meerder gebruik kunnen geven en dit ook laten uitvoeren, anders geen vergunningen. Zorg dat ieder gebouw dat erbij komt klimaatneutraal is of zelfs positief en verplicht per gebouw minstens 10 bomen aan te planten.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimtes herindelen

Meer fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg aanleggen. Oude verlaten fabrieken of overheidsgebouwen vervangen door woningbouw in meerdere lagen. En voorzien van groenzones. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Landbouw behouden

1st en vooral moet de landbouw van en in onze gemeente blijven! Mooiere natuur dan landbouwnatuur kun je nergens vinden. Wat is er mooier grazend vee of kunstmatig aangelegde natuur. De keuze is snel gemaakt! En heeft ook nog als voordeel dat we eigen voedselvoorziening hebben. Goed onderhouden wegen met ruime uitwijkstroken zijn wel een must. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen voorzien voor nu en voor in de toekomst

Meer wilde bloemen op braakliggende terreinen, meer stukjes groen met een paar grote bomen in plaats van hier en daar een klein boompje in een straat. Parkeren naast fietspaden vermijden, overheidsgebouwen zoveel mogelijk met groendaken (noordzijde) en zonnepanelen bekleden, nieuwe appartementsgebouwen verplicht ondergrondse garages, nieuwe verkavelingen verplicht parkgroen laten voorzien, buitengebieden niet meer verkavelen, niet alleen luxeflats maar ook betaalbare bescheiden woningen in de stadskern voorzien

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene ruimte voorzien

Groene ruimte voorzien waar buurtbewoners kunnen samenkomen bv picknickplaatsen of waar de buurtbewoners verbindende kleinschalige activiteiten kunnen organiseren.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Herinrichten van landbouw

De fabriek zou volledig moeten verdwijnen uit de dorpskern. In West-Vlaanderen zijn er teveel wegen die landbouwgebied doorkruisen met maar enkel woningen langs die wegen. Veel boederijen worden nu grote villa's zonder enig landbouwnut met bijhorende asfaltwegen. Herinrichten van het landbouw landschap zou veel extra landbouwgebied opleveren. ga weg van die middeleeuwse landbouwkavels.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Industrie zones leefbaarder maken

Huidige trend in onze streek is massaal veel KMO zones, na de aankondiging van de betonstop! Deze kunnen meer gebruikt worden voor zonnepanelen, wateropslag, recreatie, medegebruik sporten (zelfs binnensport), bufferbekkens waar je ook kan genieten van natuur en water in een industriële omgeving. mtb parcours aanleggen tussen die mastodonten. Dan maak je deze zones ook leefbaar eventueel met woonfunctie onder de vorm van loften en is dan ook sociaal veiliger. Moeilijkste punt is de verkeersveiligheid op dergelijke terreinen. Maak dat het wonen in een stad haalbaar is op het vlak van mobiliteit, niet iedereen die woont in een stad werkt in de stad. Niet iedereen heeft een beroep waarbij je geen auto nodig hebt om je werk te kunnen doen op efficiënte wijze. Landelijk wonen moet nog kunnen, mits geen nieuwe open ruimte wordt aangesneden. Dit maakt het landschap ook interessant om in te vertoeven, sowieso zijn er onderhouds- en landbouwwegen nodig. Maar laat deze dan meer autonoom zijn qua energieproductie en afvalwaterverwerking.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer ruimte voor bomen en struiken

In de Kortestraat in Westende is er een mooie vrije 'groene zone' waar enkel auto's op worden geparkeerd! Dat is zo jammer omdat dit een ideale plaats is om een hele hoop boompjes en vooral struiken zoals laurier en conifeer te planten en te laten groeien en bloeien. Zonde van de weggegooide plaats in de natuur omdat er nu enkel gras staat dat veel te vaak veel te kort wordt afgereden. Zo jammer!!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 224 bijdragen