home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

november 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland januari 2025

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Ideeën uit de interactieve test.

Geen uitbreiding van bebouwde ruimte

Waar nu bebouwing is deze ruimtes blijven behouden zonder grote of liefst geen uitbreiding. Met aandacht voor groene oases en mobiliteit voor groot en klein.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

De nieuwe ruimte aansnijden door inbreiding ipv uitbreiding
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Op allerlei plaatsen ontharden en vergroenen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer groen in de steden

Er is nog steeds heel wat waardevol en hoogstnoodzakelijk groen in onze steden, denk aan oude grote stadstuinen, maar deze worden helaas sterk bedreigd. Appartementen bouwen brengt nu eenmaal meer geld in het laadje. Het zou erg waardevol zijn om herbestemmingen te zoeken voor deze tuinen. Een publiek park? Een ontmoetingsplek voor bvb ouderen, jongeren, kunstenaars, moeders, alleenstaande vaders? De vaak waardevolle gebouwen kunnen ook een herbestemming krijgen. Er is veel nood aan groen tegen de hittestress en aan ontmoetingsplekken voor subgroepen tegen de verbittering en de vereenzaming.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Parkjes aanleggen

Kleine parkjes creëren en er meteen grote bomen in planten sommige gemeenten in W-VL. Ze zijn o zo bommarm!

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groene ruimte voorzien

Groene ruimte voorzien waar buurtbewoners kunnen samenkomen bv picknickplaatsen of waar de buurtbewoners verbindende kleinschalige activiteiten kunnen organiseren.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal