Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

gepland december 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland december 2024

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Willekeurig
Populair
Recent

Ideeën uit de interactieve test.

Speelruimte voor kinderen

Open onbenutte ruimtes vaken in bos/ (veilige)speelruimte voor kinderen omzetten. vroeger was spelen op straat the way of life, nu is dit veel moeilijker voor heel veel kinderen. hier en daar in een drukke omgeving en parkje met speelruimte, groen, ... wifi? waar kinderen/jongeren elkaar kunnen ontmoeten zou echt fijn zijn. beter dan het zoveelste flatgebouw. en snellen een afdak, ofzo maken met zonnepanelen ipv een traditioneel dakje

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Woonruimte en natuur

Het fabrieksterrein zou ik gewoon plat smijten en kleine betaalbare huurwoningen bouwen, zoals flats maar dan naast elkaar i.p.v. op elkaar. (Deel)autostaanplaatsen en (deel)fietsenberging aan de rand en al de rest aanleggen als gemeenschappelijke tuin. Een 'hofke' maken zoals vroeger, klein en fijn voor mensen die het wat alternatiever willen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Op allerlei plaatsen ontharden en vergroenen
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruime nieuwbouwwoningen en ruimte voor natuur

Kleinere woningen zijn niet altijd een optie. Veel gezinnen hebben net behoefte aan een ruimere woning. De huidige nieuwbouw gezinswoningen zijn gewoon altijd iets te klein. Zeer grote oude villa's kunnen wel plaatsmaken voor ruime nieuwbouwwoningen. Behoud van de niet bebouwde ruimte is belangrijk. Bomen zetten langs landbouwgrond. Recreatie langs waterbekkens. Parkeerplaatsen ontharden met grasdallen.  

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer bomen planten
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Voedselbossen actief promoten om de korte keten te versterken.
Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal