home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

november 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland januari 2025

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte teruggeven aan de natuur

Een deel gecontroleerd laten verwilderen, teruggeven aan de natuur om zo terug wat diversiteit in fauna en flora te krijgen. Een ander deel mag speelruimte en wandelruimte worden met ontmoeten en ontstressen als doelstelling.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer natuur

Meer natuur voorzien

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Natuur en erfgoed

Meer aandacht voor natuur en erfgoed

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ruimte delen

Maak van Ventilus iets positiefs
Hoe we het draaien of keren de aansluiting moet er komen en hoe sneller, hoe goedkoper. Onteigen iedereen 250 rechts en links van het trace, het volledige perceel aan een correcte marktprijs. Bouw Ventilus bovengronds en graaf waterbekkens in de vrijgekomen strook van 500m. Waterschaarste + overstromingen gedeeltelijk opgelost. Waar heuvels zijn kan bos/park aangelegd worden, win voor de natuur. In het waterbekken kan het vol gelegd worden met drijvende zonnepanelen is ongeveer 90MW per kilometer waterbekken. In die zone kunnen ook (kleinere) windmolens geplaatst worden. Het waterbekken kan ook gebruikt worden als airco/warmtenet voor omliggende gemeenten. Kortom, gebruik de oppervlakte dubbel of meer.
Karel C.
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Industrie zones leefbaarder maken

Huidige trend in onze streek is massaal veel KMO zones, na de aankondiging van de betonstop! Deze kunnen meer gebruikt worden voor zonnepanelen, wateropslag, recreatie, medegebruik sporten (zelfs binnensport), bufferbekkens waar je ook kan genieten van natuur en water in een industriële omgeving. mtb parcours aanleggen tussen die mastodonten. Dan maak je deze zones ook leefbaar eventueel met woonfunctie onder de vorm van loften en is dan ook sociaal veiliger. Moeilijkste punt is de verkeersveiligheid op dergelijke terreinen. Maak dat het wonen in een stad haalbaar is op het vlak van mobiliteit, niet iedereen die woont in een stad werkt in de stad. Niet iedereen heeft een beroep waarbij je geen auto nodig hebt om je werk te kunnen doen op efficiënte wijze. Landelijk wonen moet nog kunnen, mits geen nieuwe open ruimte wordt aangesneden. Dit maakt het landschap ook interessant om in te vertoeven, sowieso zijn er onderhouds- en landbouwwegen nodig. Maar laat deze dan meer autonoom zijn qua energieproductie en afvalwaterverwerking.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Ruimte voor natuur

Creatie van ruimte voor water, ruimte voor openbare natuurbeleving, 
Teruggave van ruimte aan de landbouw op de rand van de woonkernen 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal