Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

gepland december 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland december 2024

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Willekeurig
Populair
Recent

Ideeën uit de interactieve test.

Algemene suggesties

De dokterspraktijk zou ik over de parking bouwen en onder de parking van de supermarkt zou ik een groot wateropvangreservoir maken. Bij overtollig water kan het water daar naartoe. Bij tekort aan water kunnen boeren, … het water komen ophalen. Of de dokterspraktijk beneden onderkelderd met een waterreservoir en boven de praktijk de parking van de supermarkt.

Bestaande huizen gaan opdelen in moderne, hippe kleinere woningen met veel aandacht voor groen (op, rond, naast de huizen). Elke woning krijgt een kleine privé tuin. Deze woningen kunnen dienen voor startende gezinnen, koppels, singels, … In de buurt van het dorp of op de vrijgekomen stukken grond zou ik natuur laten komen met mogelijkheid voor de bewoners om er in te ontspannen. In deze gedeelde stukken natuur kan misschien ook plaats zijn voor wat rustige, afgesloten stukjes natuur (een soort van tuintjes) waarin je even weg kan uit je kleinere huis en rustig enkele uren privé kan zitten in een stukje natuur die niet je eigendom is. De regel hierbij kan zijn: is het plaatsje bezet, dan mag er niemand bij gaan zitten. Nu mis ik op het platteland stukjes natuur waar je even rustig afgezonderd kan zitten. Nu is alles ofwel straat, ofwel landbouwgrond. En kan je er dus enkel gaan wandelen.

In leegstaande panden zou ik een nieuwe woonvorm toepassen. Met woonmodules (slaapkamer met ruimte voor een kleine tafel, van het bed kan overdag een zetel worden gemaakt. Een toilet en eventueel een douche). De andere ruimtes zou ik delen: enkele mooie keukens, enkele livings, een moestuin, een microgolfwand, een groot rek met deelmateriaal, een modern, hip sanitair gedeelte. Dit alles in een modern kleedje. Zo’n woonmodules kunnen in leegstaande winkelpanden, in leegstaande fabrieken, in een grote serre of oranjerie, … Het principe hier is dat iedereen een kamer met toilet privé heeft en dat de rest gedeelde ruimtes zijn. Deze woonvorm kan worden gebruikt door studenten, mensen die alleen wonen en graag meer delen, … Misschien is dit ook een oplossing voor mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben, want dit zou misschien een relatief goedkope woonvorm kunnen zijn, omdat je niet veel eigen ruimte gebruikt. Er kan een conciërge zijn per woonfunctie waarbij iedereen terecht kan.

Graag ook een waaier aan mogelijkheden van deelvervoer, autoloze delen van het dorp en de stad. Eventueel kan het deelvervoer op een website aangevraagd worden. Je typt je punt a en b in, je krijgt telkens mogelijkheden om je te verplaatsen, naargelang welke fietsen, bakfietsen, deelwagens, trein, steps, … vrij zijn. Zo kunnen bestaande parkeerplaatsen misschien op de duur vervangen worden door natuur, stadstuintjes of dorpstuintjes, …

Ik vind het goed dat er in de voorstelling van West-Vlamergem niet te veel aandacht gaat naar appartementen, die worden nu reeds genoeg gebouwd. Ik denk dat andere woonvormen er bij de dorpen en steden aangenamer houden. 

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer aandacht voor openbaar vervoer

Meer aandacht voor openbaar vervoer in de -ruime- stadskern vb. trams. Geen groene ruimte laten innemen. Geen bomen omhakken (tenzij ziek of dood). Eerder rijhuizen dan appartementen. Auto durven weren uit stadskernen. Veilige fietspaden.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Herbestemming oude gebouwen

Alle oude vervallen gebouwen waar niets mee gebeurt, gaan na 5 jaar automatisch naar gemeente voor sociale woningbouw en gemixte buurten.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Suggesties

Groen-blauwe netwerken, plaats voor ontmoetingen (open lucht), maar ook plaats voor stilte, plaats voor spelen en sport, biodiversiteit, méér plaats voor voetgangers en fietsers, stadslandbouw, ...

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Inzetten op STOP-principe

Inzetten op STOP-principe, inzetten op actieve verplaatsingen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Zowel gebruik als bezit van privéwagen ontmoedigen.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Groen met ontspanningsruimte

Groen met ontspanningsruimte voor groot en klein (speeltoestellen-bankjes-sporttoestellen-...).

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal