home-page
Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte

De publieke raadpleging is afgelopen.

Voorontwerp Beleidsplan

november 2023

Ontwerp beleidsplan

gepland juni 2024

Openbaar onderzoek

gepland januari 2025

Enkele cijfers over de publieke raadpleging

13-12-2022

De publieke raadpleging over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is afgelopen. Die raadpleging liep van 5 september tot en met 4 december 2022.

4 publieksmomenten 

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde tijdens de publieke raadpleging vier publieksmomenten. In Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne gingen we in de voormiddag in dialoog met de West-Vlaamse gemeentebesturen en 's avonds met meer dan 100 geïnteresseerde West-Vlamingen.

Er werd gedebatteerd over vijf thema's die ons voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen stellen. We dachten samen na over: 

•    de gewenste woonomgeving
•    het watersysteem
•    mogelijke functies in de open ruimte
•    hoe en waar we ruimte kunnen delen
•    duurzame energie en waar we die kunnen produceren

Lees hier de algemene verslagen van de 5 workshops.

Dit deden de 150 Ruimtehelden 

Tijdens de 4 publieksmomenten dachten ook ruim 150 Ruimtehelden, leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar, na over mogelijkheden om ruimte te delen. Geïnspireerd door een wandeling in de buurt en de 3D-tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' maakten ze een kleine maquette over hun ideale toekomstbeeld.

Ideeën via online participatietools 

* 15 ideeën om ruimte te delen
Via het online participatieplatform verzamelden we 15 ideeën om ruimte te delen. Bekijk de ingediende ideeën.

* 224 suggesties om ruimte en functies te delen
Ook vroegen we in de 3D tool 'Ruimte delen in West-Vlamergem' naar suggesties om ruimte en functies te delen. Bekijk alle 224 reacties. 

Adviezen en inspraakreacties 

De Provincie West-Vlaanderen vroeg ook aan alle West-Vlaamse gemeentes en andere overheden om een advies te formuleren op de visie die voorgesteld werd in de Conceptnota. We ontvingen 46 adviezen.

Daarnaast ontvingen we 29 inspraakreacties van middenveldorganisaties, gecoro's en burgers. 

Wat wordt hiermee gedaan? 

Alle input en inspraak wordt momenteel verzameld. Later volgt een korte samenvatting van alle ontvangen inspraak.

De volgende stap in het proces van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het Voorontwerp waarbij we alle input van de publieke raadpleging gebruiken om het document verder te verfijnen en uit te werken.

Bekijk hier het schema van de te doorlopen stappen om tot een Beleidsplan Ruimte te komen. 

Bedankt!

Bedankt om tijd vrij te maken om deel te nemen aan een workshop.
Bedankt om een idee in te dienen via de digitale tool.
Bedankt om een reactie of advies in te dienen.
Bedankt voor je interesse in het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen!

 

   


 

 

 

 


    
 

 

 

Meer nieuws

Jullie voorbeelden en ideeën

Ruimte delen

Diversiteit als gezond recept voor de toekomst
We hebben meer dan ooit nood aan diversiteit in onze steden:
- in woonvormen (niet enkel appartementen maar ook woningen met tuintje, kangoeroewoningen, cohousingprojecten...) zodat we een gezonde mix van generaties krijgen/behouden in onze binnensteden. Dit als tegengif voor de vergrijzing van de stadskernen, jonge gezinnen die er geen betaalbare woonst meer vinden en dus naar de randgemeenten trekken, maar wel lange files omdat de scholen nog steeds in de steden zijn.
- groen in de stad zoveel mogelijk behouden, want deze waardevolle groene eilanden geven letterlijk en figuurlijk zuurstof, zorgen voor meer mentaal welzijn, filteren fijnstof uit de lucht...

Diversiteit in woonvormen, generaties (verschillende leeftijden door elkaar laten leven/wonen), groen verweven in de stad... zorgt voor meer (mentaal) welzijn, meer begrip voor mekaar, minder eenzijdigheid en minder eentonigheid, meer kleur in de samenleving, meer gezondheid, meer duurzaamheid.
Katlijn D.
0 2
Log in om te liken

Ruimte delen

Maak van Ventilus iets positiefs
Hoe we het draaien of keren de aansluiting moet er komen en hoe sneller, hoe goedkoper. Onteigen iedereen 250 rechts en links van het trace, het volledige perceel aan een correcte marktprijs. Bouw Ventilus bovengronds en graaf waterbekkens in de vrijgekomen strook van 500m. Waterschaarste + overstromingen gedeeltelijk opgelost. Waar heuvels zijn kan bos/park aangelegd worden, win voor de natuur. In het waterbekken kan het vol gelegd worden met drijvende zonnepanelen is ongeveer 90MW per kilometer waterbekken. In die zone kunnen ook (kleinere) windmolens geplaatst worden. Het waterbekken kan ook gebruikt worden als airco/warmtenet voor omliggende gemeenten. Kortom, gebruik de oppervlakte dubbel of meer.
Karel C.
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Wandelen en vertoeven

Extra groen, parken, bomen, picknickplekken waar mensen kunnen wandelen en vertoeven.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Meer inzet voor natuur en groen

Inzetten op natuur, groen in combinatie met water (zorgt met de tijd verlaging van de temperatuur) misschien een publieke boomgaard met banken. Een gezellige plek, waar degene die wil er ook kan in werken. Kleine boeren terug de ruimte geven en de boeren stimuleren om waren te verkopen. Rechtstreeks van producent naar verkoper.

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Centrum van steden autovrij maken

Parkeermogelijkheden buiten het centrum. Centrumstraten niet voor doorgaand verkeer, enkel voethangers en fietsen.

Idee 3D test
0 1
Log in om te liken

Ideeën uit de interactieve test.

Fietsinfrastructuur

Meer fietssnelwegen aanleggen

Idee 3D test
0 0
Log in om te liken
Ontdek ze allemaal