Deel op facebook

Procedure opmaak Beleidsplan Ruimte

Op 27 september 2018 nam de provincieraad van West-Vlaanderen de beslissing om een Beleidsplan Ruimte op te maken. Met deze beslissing toont de provincie haar engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte volgt onderstaande procedure. 

(klik op de fase voor meer uitleg)

fase 0: Voortraject In het voortraject werden verschillende onderzoeken gevoerd. Deze zijn in te kijken op https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/beleidskaders-visies-en-onderzoek.


fase 1: Startbeslissing Op 27 september 2018 nam de provincieraad van West-Vlaanderen de beslissing om een Beleidsplan Ruimte op te maken. Met deze beslissing toont de provincie haar engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken.


fase 2: Conceptnota De Conceptnota werd goedgekeurd door de deputatie van West-Vlaanderen op 17 maart 2022. De nota geeft kernachtig weer wat de ambitie van de provincie is voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en hoe we op lange termijn met de ruimtelijke uitdagingen kunnen omgaan. 


fase 3: Publieke raadpleging Omdat de toekomst van West-Vlaanderen belangrijk is voor álle West-Vlamingen, horen we graag wat de inwoners van West-Vlaanderen denken over de toekomstvisie voor West-Vlaanderen. Daarom werd een publieke raadpleging van 90 dagen gehouden over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte. Ondertussen vroegen we ook advies aan onder andere de West-Vlaamse gemeenten, verschillende diensten van de Vlaamse Overheid en de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO).

fase 4: Voorontwerp beleidsplan Het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte werd op 17/11/2023 goedgekeurd door de deputatie en tijdens een adviesronde voorgelegd aan onder andere de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en alle West-Vlaamse gemeentes.


fase 5: Ontwerp beleidsplan Het document werd bijgewerkt op basis van de adviezen. Dit aangepaste document werd op 20 juni 2024 voorgelegd aan de provincieraad voor de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte.
Na de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte door de provincieraad wordt er een openbaar onderzoek van 90 dagen georganiseerd waar iedereen reacties kan indienen.


fase 6: Definitief beleidsplan Het Beleidsplan Ruimte zal door de provincieraad definitief worden vastgesteld. Na publicatie is het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen geldig en wordt het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen hierdoor. 
 

Meer informatie kan je terug vinden op https://www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte

Blijf je graag op de hoogte van alle volgende stappen? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief.

 

Deel op facebook